Bygglov Generalentreprenad Markarbete

Bergvärme

juli 25, 2018

Något som vi inte riktigt förstod när vi valde generalentreprenad var det här med vem som ansvarar för anmälan om bergvärme. Vi trodde nog att vår byggare skulle föreslå en plats och att det skulle vara en formalitet. Nu ville vår röris att vi skulle vara mer inblandad än vi hade trott. Eftersom vårt nomadliv denna sommar ändå gjorde att det nu var dags för att vända mot Stockholm så passade vi på att efter diskussion med röris placera ut borrhål på tomten och göra en anmälan till kommunen. Tanken är att borrhålet inte ska störa det arbete som vi ska göra med tomten utan vara lättillgängligt. Vi har nu 10 veckor till inflytt!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply