Bygglov Uncategorized

Bygglov – mycket ska fixas

december 8, 2017

För att kunna söka bygglov måste en hel del vara klart.

– Nybyggnadskarta ska vara beställd och ingå i bygglovet
– Huset ska vara ritat
– Placering ska vara klart
– Exteriör så som färg på fasad och takpannor måste anges
– Marknivåer måste anges, nuvarande och framtida
– Hur dagvatten ska tas om hand ska anges, ex stenkista
– Kontrollansvarig ska vara vald och finnas angiven

Hur noggrant det behöver anges avgör varje kommun. Vår kommun, Vallentuna kommun, har verkligen tagit tag i tiden för bygglov. De har nyanställt och när vi pratar med dem på bygglovsenheten meddelar de att ett bygglov kan vara klart på två veckor om det inte behöver kompletteras! Enastående säger vi!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply