Husritningar Val

Alla dessa planlösningar

oktober 15, 2017

Det som tagit längst tid i detta projekt hittills förutom att ta själva beslutet att sälja vårt hus och bygga nytt har varit att sätta planlösningen. Olika hustillverkare har olika standardmått vilket möjliggör/leder till olika planlösningar, och när man vill ändra något måste man hela tiden ta hänsyn till bärande väggar, skorstenens placering osv.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply